Dane kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie

ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo
fax/tel. 55 243 23 81 
tel. 55 243 25 45
e-mail: sekretariat@pssebraniewo.pl

Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie jest 
mgr Beata Rant

Linia całodobowa NFZ

800 190 590

Numer telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie pełniący dyżur całodobowo:

729 915 956

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Suprynowicz
e-mail: iod@sanepidbraniewo.pl