Sekcja Higieny Pracy

Zakres Działalności Sekcji Higieny Pracy

     Sekcja Higieny Pracy prowadzi bieżący nadzór nad zakładami pracy.Podstawowa działalność to kontrola warunków pracy z uwzględnieniem:

  1. Nadzór nad stosowaniem, przechowywaniem i sprzedażą środków ochrony roślin.
  2. Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy,
  3. Kontrola przestrzegania sposobu przechowywania i stosowania substancji niebezpiecznych
  4. Nadzór nad warunkami pracy w związku z obecnością prekursorów kategorii 2 i 3.
  5. Kontrola przestrzegania wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.