Sekcja Higieny Komunalnej

Zakres Działalności Sekcji Higieny Komunalnej:

1. Nadzór sanitarny nad:

            1.1 urządzeniami wodnymi,

            1.2 kąpieliskami,

            1.3 basenami,

            1.4 obiektami użyteczności publicznej:

                        1.4.1 hotele,

                        1.4.2 zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,

                        1.4.3 solaria,

                        1.4.4 apteki,

                        1.4.5 ośrodki wypoczynkowe,

                        1.4.6 CPN-y,

                        1.4.7 domy kultury,

                        1.4.8 pralnie,

                        1.4.9 muzea,

                        1.4.10 stadiony,

                        1.4.11 targowiska,

                        1.4.12 place zabaw,

                        1.4.13 szpitale,

                        1.4.14 cmentarze,

            1.5 ekshumacjami i przewozem zwłok.

2. Pobieranie prób wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.

3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i zażaleń.

Wzory dokumentów do pobrania