KOMUNIKAT NR 3/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o stwierdzeniu WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w Rudłowie gm. Braniewo

Woda z wodociągu w Rudłowie zaopatruje miejscowości: Rudłowo W dniu 24 marca 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wydał…Continue reading KOMUNIKAT NR 3/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o stwierdzeniu WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w Rudłowie gm. Braniewo