KOMUNIKAT NR 6/2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Braniewie
o stwierdzeniu PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu publicznego w Pierzchałach gm. Płoskinia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póź. zm.) oraz na podstawie wyników badania wody pobranej dnia 18.05.2020r. (Sprawozdanie z badania wody z dnia 25.05.2020r. nr L/OBW-9051.2/173/2020, stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Pierzchałach gm. Płoskinia

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1C 9tabela 2) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).