Szkoła wolna od używek

IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”.

„Szkoła wolna od używek” to hasło IV edycji ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych, a realizowany w ramach wzmocnienia zaangażowania młodzieży w działania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie polega na nagraniu i zmontowaniu 2 minutowego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Prace konkursowe wraz z dokumentami szkoły przekazują do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do 8 kwietnia 2020 r.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.Szczegółowe informacje dotyczące oceny pracy, terminów poszczególnych etapów, formy prac konkursowych, wymaganych dokumentów oraz nagród i gali wręczenia nagród zawarte są w regulaminie konkursu (w załączeniu).

Administrowanie danych osobowych uczestników jest zachowane w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym (przypominamy, że każdy z etapów wymaga podpisu odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych).