Wytyczne branżowe

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi ministerstwami na Swojej stronie internetowej zamieszcza wytyczne dla poszczególnych branż związane z funkcjonowaniem podczas pandemii.

Aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych branż w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej można znaleźć pod linkiem:

Odpowiedzi na pojawiające się pytania podzielone tematycznie można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi