OTWARCIE PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW

W związku z możliwością otwarcia od dnia 6 maja żłobków i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie udostępnia „Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, dostępnych na stronie internetowej https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf.