KOMUNIKAT NR 4/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o stwierdzeniu WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w Pierzchałach gm. Płoskinia Woda z wodociągu w Pierzchałach zaopatruje miejscowości: Pierzchały

W dniu 26 marca 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pierzchałach ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza i mętności.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Trwają prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody. 

Woda nadaje się do spożycia bezpośrednio, nadaje się do spożycia po przegotowaniu, nadaje się do celów sanitarnych, nadaje się do celów bytowych

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Braniewie.