KOMUNIKAT NR 3/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o stwierdzeniu WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w Rudłowie gm. Braniewo

Woda z wodociągu w Rudłowie zaopatruje miejscowości: Rudłowo

W dniu 24 marca 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Rudłowie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody tj. ponadnormatywnym wzrostem ogólnej liczny mikroorganizmów w temp. 22oC.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana.
  2. Woda może być używana do kąpieli noworodków, do przygotowywania posiłków dla dzieci poniżej 2 roku życia, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, warzyw, owoców, naczyń kuchennych po uprzednim przegotowaniu minimum przez 2 minuty
  3. Woda może być wykorzystywana do celów gospodarczo – sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań.
Woda nie nadaje się do spożycia bezpośrednio, nadadaje się do spożycia po przegotowaniu, nadaje się do celów sanitarnych, nadaje się do celów bytowych

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Braniewie.